Skateclinic Nieuws Doelstelling Ontwerp Skatebanen/Skateparken Skateplaza Verhuur/Demo's Media/video Contact

Nederlands | English
-Interview Entity 2004
-Kranteartikel Zwolse Courant
-Tacky Artikel
-Kranteartikel Wezenlanden Skatepark 2008
-Kranteartikel Wezenlanden Skatepark 2008

Skaters blij, maar beton blijft gemis

Maar daar lijkt nu net weer geen geld voor te zijn. "Frustrerend", vindt skater Erwin Riezebos (40), die het nieuwe park in opdracht van de gemeente Zwolle ontwierp. Hij deed dat als Zwollenaar en ondernemer gratis.

"Vooropgesteld: de vernieuwing van het park is absoluut een grote verbetering ten opzichte van nu. Zo komt er een grote halfpipe bij, geïntegreerd in het park. En er komt ook een piramide. Voor de oude metalen vertramp (een soort schans) die in het vorige park stond is geen plek, er komt wel een grote andere ramp bij. De nieuwe obstakels zijn van beton. Maar: er is opnieuw gekozen voor een vloer van asfalt in plaats van beton. Een stuk goedkoper voor de gemeente, ja. Maar het is niet wat de skaters willen. Asfalt glijdt in vergelijking met beton minder goed en levert als je valt veel meer schaafwonden op dan het gladde beton. Bovendien gaat het minder lang mee, het wordt op een gegeven moment brokkeliger. Dus ik zou zeggen: laten we het nu in een keer goed doen. Want anders moet er over een paar jaar weer een nieuwe asfaltlaag op, per saldo is dat duurder. Over beton kan je elk jaar een coating verven en dan gaat het veel langer mee. Dat verven willen de skaters eventueel zelf wel doen."

Riezebos is blij dat de gemeente iets doet voor deze vaak lastig te bereiken groep jongeren, maar "de gemeente moet geen half werk doen. Ook zoiets: de gemeente investeert in verschillende kleine skatevoorzieningen in de wijk. Die worden echter maar matig gebruikt. De skaters zien zelf liever één grote, goede skatebaan dan meerdere kleintjes. Op de baan in het park komen dagelijks vele tientallen en soms wel honderd skaters uit de hele regio af. Hattem, Heino. Genemuiden, Dalfsen... En op sommige dagen zelfs uit Enschede en het hoge noorden van het land. Voor een goed skatepark met een regionale functie in een middelgrote stad moet je zeker een half miljoen euro uittrekken. Daar komt het park in Zwolle bij lange na niet aan. Ter vergelijking: Amersfoort investeert in Vathorst liefst een miljoen euro in een skatevoorziening, de grootste van Europa. Dus iets meer daadkracht zou in Zwolle wel goed zijn. Naast de huidige baan, bij de bowl, ligt nu nog een groenstrook. Daar kan de baan in de toekomst nog wel uitgebreid worden."

De parkrand met skatebaan, basketbalveld en voetbalveldje wordt intensief gebruikt. Op goede dagen sporten er vele tientallen mensen tegelijk. De infrastructuur in het park is daar echter niet op berekend. Zo staan er nauwelijks fietsklemmen en ontbeert de sportstrook eveneens voldoende vuilnisbakken. Gevolg: volop zwerfvuil in de berm en het park. " Dus daar moet ook eens iets aan gebeuren. Net zoals een waterkraantje een welkome voorziening zou zijn. Nu moeten de sklaters elke keer naar de supermarkt om wat te drinken te halen. En op termijn kan er misschien zelfs een toezichthouder komen die dan een spelletjesuitleen verzorgt of zo... Zo. En nu ga ik zelf nog even een stukje rollen..."

Van rechtbanktrap tot regiobaan

Skateboarders annexeerden de trappen van het oude justitiepaleis aan de Blijmarkt waar nu museum de Fundatie zit. Of deden hun 'tricks' op het plein voor de rechtbank aan de Luttenbergstraat. Op beide plekken werden ze echter weggestuurd vanwege overlast. Om die reden klopte de skategeneratie van toen aan bij welzijnsorganisatie Stad & Welzijn, het huidige Travers. Of er wellicht een skatebaan in Zwolle zou kunnen komen?Rob Selles van het toenmalige Stad & Welzijn: "In een werkgroep van de gemeente over jongerenbeleid is toen besloten dat er in Zwolle een tweesporenbeleid gevolgd zou gaan worden. In Park De Wezenlanden moest een grote baan komen voor de wat oudere, ervarener jeugd. In verschillende wijken dienden kleinere skatevoorzieningen te komen, bedoeld om de jongere skateboarders en inlineskaters en BMX'ers te bedienen. We wilden daarmee ook preventief werken, overlast voorkomen. Voor die tijd was er helemaal niets. Wij wisten ook niet of skaten een hype of een blijvertje zou zijn. Maar inmiddels is duidelijk dat skaten zich helemaal gevestigd heeft in de jongerencultuur."

Geldgebrek dwong Stad & Welzijn en de skaters tot creativiteit bij het realiseren van de baan in Park De Wezenlanden. "Een oude schans die achter De Vrolijkheid stond is toen helemaal gedemonteerd en door de skaters zelf in de sleutelwerkplaats in Holtenbroek opgeknapt en in het park gezet. De skaters organiseerden daar ook wedstrijdjes. Maar op een gegeven moment werden de wensen van de skaters toch wat groter. In Eindhoven en Deventer bijvoorbeeld, had je indoorparken. En dat wilden de skaters in Zwolle ook wel. We zijn in die tijd een paar keer met een bus op pad geweest om te kijken in Duitsland en Eindhoven. De bus zat altijd vol." Mede door de impuls van Erwin Riezebos, Rob Selles en Sportservice en de Sportraad werd serieus werk gemaakt van een overdekte skatebaan. Deltion College wilde zelfs voor twee jaar gratis een leegstaand pand aan de Energieweg beschikbaar stellen. De gemeente kon volgens wethouder Pot wel voor de inrichtingskosten opdraaien, er lag Rijksgeld voor klaar. Maar de exploitatie bleek een onoverkomelijk probleem. De skaters wilden dan wel meebetalen, stelden voor aandelen te kopen. Het mocht niet baten: de politiek hapte niet toe. Selles: "We hebben destijds een onderzoek laten doen door een bureau. Daaruit bleek dat zeker 200 jongeren lid wilden worden van de overdekte baan." Een deel van het geld wordt nu in vernieuwing van de baan in het park gestoken.

Skateboarden: surfen op 't droge

In het begin bestond de discipline enkel uit rijden, slippen en eenvoudige tricks. Tijdens een langdurige droogteperiode in Californië gingen skaters in lege zwembaden skateboarden. Daarbij werden tricks bedacht zoals het carven (via verplaatsing van gewicht het rondjes blijven rijden in bowls), later aangevuld met wheelies die boven de bowls uitstaken (nu noemt men dit kickturns). In het begin waren de boards smal en lang, maar al gauw ging men verschillende stijlen ontwikkelen met aparte boards; steeds bredere voor de verticale disciplines en smallere voor de slalom en freestyle. In de tachtiger jaren werd skaten ook in Europa zeer populair met -noodgedwongen- het skaten op straat als hoofddiscipline. Inmiddels heeft de sport bewezen een blijvertje te zijn. (bron: Wikipedia)


Vernieuwing baan kost 90.000 euro

Kort na de zomer moet de klus geklaard zijn. Volgens een woordvoerder is de reden dat de asfaltvloer niet wordt vervangen door betonnen platen simpel: de huidige ondergrond voldoet nog. De nieuwe toestellen zijn wel van beton en dus geluidsarmer dan de metalen toestellen.

De vernieuwing van de skatebaan in Park De Wezenlanden wordt betaald uit het bedrag van ongeveer anderhalve ton dat Zwolle nog aan Rijksgelden op de plank had liggen voor het gesneefde plan voor een overdekte skatebaan. Een ander deel van dat geld is bestemd voor de dojo die in voormalige brandweerpost aan het Van der Heijdenpad komt. De skatebaan in het park De Weezenlanden is een belangrijke ontmoetingsplaats voor jongeren. Wethouder Erik Dannenberg: "De kern van het jeugdbeleid is 'iedere jongere doet mee'. Dat betekent ook dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn voor vrijetijdsbesteding. Deze skatebaan vervult daarin een grote behoefte. Bovendien wordt daarmee het bewegen en sporten gestimuleerd. Dat draagt bij aan het welbevinden van jongeren."

Naast de belangrijkste skatebaan in Park De Wezenlanden heeft Zwolle nog meerdere kleine banen.

In Zuid zijn twee banen: aan de Van Nispensingel en aan het Schellerpark zijn twee kleinere banen. In Park De Hogenkamp (Ruusbroecstraat) en in Holtenbroek (Lassuslaan) en in Stadshagen bij de Oude Wetering.


Transmission ontwerpt


Een cliché, maar wel van toepassing op Erwin Riezebos. De Zwollenaar heeft een eigen bedrijf, Transmission Skateparks, waarmee hij skateparken ontwerpt en ontwikkelt. Dat gebeurt doorgaans in opdracht van gemeenten. Onlangs werden banen die hij ontwierp geopend in Leidschendam en Alkmaar. Riezebos heeft de aanpassingen in Zwolle ontworpen in samenspraak met lokale skaters. Transmission organiseert ook skate-evenementen in den lande.

En dat terwijl de uit Genemuiden afkomstige Riezebos in zijn jeugd eigenlijk altijd voetbalde. In Zwolle kwam hij eind jaren tachtig in aanraking met het skaten, toen nog niet zo populair als nu. "Ik leefde toen bijna op straat, was altijd aan het skaten. En omdat er niet zoveel was raak je vanzelf betrokken bij het streven naar banen voor skaters in Zwolle. Van het een komt dan het ander. Ik heb ook meegewerkt aan banen in Staphorst en Genemuiden. Ik heb ooit sportopleiding CIOS gedaan, ben toen het leger in gegaan en heb een tijd gewerkt als zwemleraar. Mijn bedrijf Transmission combineer ik nog steeds met het geven van zwemlessen."
 Unknown Media.com